• WIZY NA ROSJĘ

WIZA TURYSTYCZNA

 • Wiza turystyczna (jednokrotna) uprawnia do jednokrotnego wjazdu na teren Rosji wyłącznie w celach turystycznych do 30 dni pobytu.
 • Podróżując do Rosji przez terytorium Białorusi drogą lądową lub z międzylądowaniem w Mińsku wymagana jest również tranzytowa wiza białoruska.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. WNIOSEK WIZOWY WYPEŁNIONY ON-LINE. – w naszym biurze.
 2. PASZPORT – ważny co najmniej 180 dni licząc od daty zakończenia terminu ważności aplikowanej wizy i mający przynajmniej 2 puste strony; wydany w województwie zgodnym z rejonem składania wniosku wizowego.
 3. AKTUALNE KOLOROWE ZDJĘCIE 1 szt. – (nie starsze niż sprzed 6 miesięcy) 3,5 cm na 4,5 cm; zdjęcie powinno być wykonane na jasnym tle z wyraźnym wizerunkiem twarzy, zrobione na wprost, bez okularów z ciemnymi szkłami i bez nakrycia
 4. POLISA UBEZPIECZENIA MEDYCZNEGO – do zakupu w naszym biurze
 5. VOUCHER TURYSTYCZNY – potwierdzenie przyjęcia turysty zagranicznego – możliwość zakupu w naszym biurze

 

WIZA BIZNESOWA

 • WIZA BIZNESOWA 1-KROTNA uprawnia do jednokrotnego wjazdu na teren Rosji wyłącznie w celach biznesowych (teoretycznie na maksimum 90 dni).
 • WIZA BIZNESOWA 2-KROTNA uprawnia do dwukrotnego wjazdu na teren Rosji wyłącznie w celach biznesowych wydawana na maksimum 90 dni.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. WNIOSEK WIZOWY WYPEŁNIONY ON-LINE. – w naszym biurze.
 2. PASZPORT – ważny co najmniej 180 dni licząc od daty zakończenia terminu ważności aplikowanej wizy i mający przynajmniej 2 puste strony; wydany w województwie zgodnym z rejonem składania wniosku wizowego.
 3. AKTUALNE KOLOROWE ZDJĘCIE 1 szt. – (nie starsze niż sprzed 6 miesięcy) 3,5 cm na 4,5 cm; zdjęcie powinno być wykonane na jasnym tle z wyraźnym wizerunkiem twarzy, zrobione na wprost, bez okularów z ciemnymi szkłami i bez nakrycia
 4. POLISA UBEZPIECZENIA MEDYCZNEGO – do zakupu w naszym biurze
 5. ZAPROSZENIE BIZNESOWE:

numer TELEXU wysłanego do odpowiedniego konsulatu wg rejonizacji paszportowej,

–   oryginał z Federalnej Służby Migracyjnej [FMS]

–   skan ZAPROSZENIA FIRMOWEGO wypisanego po rosyjsku na papierze firmowym rosyjskiej firmy posiadającej osobowość prawną (INN), do której udaje się aplikujący o wizę (kto, kogo, w jakim celu i na ile zaprasza).

 

WIZA BIZNESOWA – TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY

 

 1. WNIOSEK WIZOWY WYPEŁNIONY ON-LINE. – w naszym biurze.
 2. PASZPORT – ważny co najmniej 180 dni licząc od daty zakończenia terminu ważności aplikowanej wizy i mający przynajmniej 2 puste strony; wydany w województwie zgodnym z rejonem składania wniosku wizowego.
 3. AKTUALNE KOLOROWE ZDJĘCIE 1 szt. – (nie starsze niż sprzed 6 miesięcy) 3,5 cm na 4,5 cm; zdjęcie powinno być wykonane na jasnym tle z wyraźnym wizerunkiem twarzy, zrobione na wprost, bez okularów z ciemnymi szkłami i bez nakrycia
 4. POLISA UBEZPIECZENIA MEDYCZNEGO – do zakupu w naszym biurze
 5. Upoważnienie właściciela firmy transportowej do złożenia dokumentów wizowych za pośrednictwem naszego biura, ostemplowane firmową pieczęcią.

UPOWAŻNIENIE

 

 • UWAGA: konsulat ma prawo odmówić wydania wizy, zmienić jej termin ważności lub krotność bez podania przyczyny . Opłata konsularna pobierana jest przed rozpatrzeniem dokumentów i w przypadku odmowy wydania wizy nie podlega zwrotowi.