• WIZY NA BIAŁORUŚ

WNIOSEK WIZOWY

Dokumenty niezbędne dla uzyskania wizy niezależnie od celu pobytu:

  • wypełniony komputerowo i podpisany osobiście przez wnioskodawcę formularz wniosku o wydanie wizy. Formularz wniosku należy wypełnić na naszej stronie internetowej i wydrukować;
  • jedno kolorowe zdjęcie 3 x 4 cm – nie starsze niż 6 miesięcy i umożliwiające identyfikację osoby aplikującej, na wprost;
  • paszport powinien zawierać podpis i być ważny co najmniej 3 miesiące po ukończeniu okresu ważności wizy oraz koniecznie zawierać  czyste strony (co najmniej są 2);
  • ubezpieczenie zdrowotne firmy Europa do wykupienia u nas w biurze;
  • jeżeli wnioskodawca jest osobą niepełnoletnią wymagane są kopie stron paszportów rodziców, zawierające dane osobiste ze zdjęciem;

Przy ubieganiu się o wizę cudzoziemcy którzy są byłymi obywatelami Republiki Białoruś zobowiązani są do złożenia kopii zaświadczenia o rezygnacji z obywatelstwa Republiki Białoruś.

Wiza tranzytowa może być wydana cudzoziemcowi, który posiada prawo wjazdu do państwa docelowego. Wizę tranzytową wydaje się na okres pobytu nie dłuższy niż 2 dni, licząc od dnia każdego wjazdu na terytorium Białorusi.

Konsul może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku wizowym oraz zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień

Dokumenty niezbędne do otrzymania wizy należy składać nie wcześniej niż 3 miesiące przed zaplanowaną podróżą.

 

WIZY TURYSTYCZNE –dla grup zorganizowanych od 8 osób.

  • Niezbędną dokumentację uzupełnia biuro

 

 

W celu otrzymania jednokrotnej lub dwukrotnej wizy gościnnej wnioskodawca powinien wskazać następujące dane:

  • imię, nazwisko, adres, numer telefonu osoby zapraszającej;

W celu otrzymania jednokrotnej lub dwukrotnej wizy służbowej wnioskodawca powinien wskazać następujące dane:

W celu otrzymania jednokrotnej, dwukrotnej lub wielokrotnej wizy tranzytowej wnioskodawca powinien okazać dodatkowo następujące dokumenty:

–         ważną wizę do państwa docelowego, oraz jej ksero;

–         kopię biletu lotniczego (kolejowego) lub ubezpieczenie;

 

 

Czas oczekiwania na wizę:

  • Tryb zwykły – 7 dni roboczych
  • Tryb ekspresowy w tym samym dniu*

*jeżeli dokumenty są złożone do godziny 8.00,

Jeżeli dokumenty złożone zostaną po godzinie 8.00 –odbiór paszportu z wizą dnia następnego po godzinie 13.30 )

 

 

 

Taryfa opłat konsularnych (ceny nie zawierają opłaty za pośrednictwo wizowe)

TRANZYTOWA    Tryb zwykły    Tryb ekspresowy
1-krotna    10 €    20 €
2-krotna    15 €    30 €
Wielokrotna    35 €    70 €
KRÓTKOTERMINOWA    Tryb zwykły    Tryb ekspresowy
1-krotna    25 €      50 €
2-krotna    35 €      70 €

 

 

 

 

 

Pośrednictwo wizowe

Biuro nie prowadzi pośrednictwa w zakresie docelowych, wielokrotnych wiz służbowych i gościnnych. Wnioski takie rozpatruje bezpośrednio Konsulat Republiki Białoruś przy ul. Sitnickiej 77.

Istnieje jednak możliwość komputerowego wypełnienia wniosku wizowego za dodatkową opłatą (10 zł) oraz zakupu obowiązkowego ubezpieczenia medycznego TU Europa (cena w zależności od dni pobytu na terytorium Białorusi).